top of page

Σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19. Γιατί κάνουμε όσα κάνουμε;


Πολλά ακούγονται σχετικά με την αναγκαιότητα μέτρων πρόληψης, το είδος, τη σειρά και την αυστηρότητα εφαρμογής για την επιδημία του Covid-19. Για τους γνωρίζοντες, τα μέτρα ακολουθούν μια λογική και μια σειρά που όχι μόνο δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζονται σε συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπισης επιδημιών, όπως προέκυψε μετά από μελέτη και ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων της παρούσας αλλά και παλαιότερων επιδημιών.

Παρακάτω αναλύεται το πλάνο της βρετανικής κυβέρνησης, το οποίο ως αναμένεται δε διαφέρει από το πλάνο της Ελλάδας και οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη γρίπη των πτηνών.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της επιδημίας διακρίνονται τρεις φάσεις:

1. Η φάση ανάσχεσης της επιδημίας που έχει σκοπό την πρόληψη της νόσου προσπαθώντας να συγκρατηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων όσο το δυνατό περισσότερο διάστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και απομόνωση των κρουσμάτων αναφοράς και των στενών επαφών του. Επίσης, δημιουργείται ομάδα ειδικών για τη διαχείριση της επιδημίας και διασφαλίζεται κατά το δυνατό η επάρκεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού. Όταν πλέον φαίνεται ότι τα κρούσματα δε μπορούν να ανασχεθούν περνάμε στην επόμενη φάση

2. Η φάση καθυστέρησης της επιδημίας που έχει σκοπό την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού με τις ακόλουθες επιλογές:


  • Κλείσιμο των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Αν αναρωτιέστε για ποιον λόγο κλείνουν πρώτα τα σχολεία, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν πολύ υψηλό ιικό φορτίο χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα. Έτσι, αποτελούν μεγάλη δεξαμενή εν δυνάμει μολυσματικών ατόμων, τα οποία μάλιστα θα διασπείρουν τον ιό χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Σε αυτή τη λογική είναι σημαντικό, το κλείσιμο των σχολείων να συνδυάζεται από περιορισμό των παιδιών στο σπίτι, ώστε το μέτρο να έχει αποτέλεσμα


  • Την προτροπή για εργασία από το σπίτι

Η εργασία από το σπίτι, όπου αυτό είναι δυνατό, επιτρέπει τη διατήρηση της παραγωγής, έστω και σε μειωμένο ρυθμό, χωρίς την έκθεση του εργαζόμενου σε πιθανό κρούσμα στον χώρο εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ


  • Τον περιορισμό μεγάλων συναθροίσεων

Λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού (κάθε φορέας μπορεί κατά μέσο όρο να μολύνει κάθε μέρα 2 ως 3 άτομα), γίνεται κατανοητό ότι σε μαζική συνάθροιση ατόμων αυτός ο αριθμός μπορεί να εκτιναχθεί. Με τον όρο «μεγάλες συναθροίσεις» εννοούνται όλες οι πολυπληθείς εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων συναυλιών και λοιπών θεαμάτων, εκκλησιαστικών λειτουργιών, αθλητικών αγώνων κλπ.

Αν η επιδημία δεν περιοριστεί ούτε σε αυτή τη φάση περνάμε στην τρίτη και τελευταία

3. Η φάση μείωσης που έχει σκοπό τη διασφάλιση θεραπείας για τα βαρύτερα περιστατικά και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της επιδημίας στην κοινωνία με τις ακόλουθες επιλογές:


  • Την καθυστέρηση της παροχής θεραπείας σε μη επείγοντα και μη βεβαρυμένα περιστατικά

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι εξ ορισμού πεπερασμένοι, οφείλει να γίνεται σοφή κατανάλωσή τους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους και να μειωθούν οι απώλειες. Αν δε γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου και αδυναμίας παροχής θεραπείας στους πάσχοντες, λόγω έλλειψης πόρων


  • Την επιστράτευση συνταξιοδοτημένου/παροπλισμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Σε αυτή φάση η ύπαρξη επαρκούς αριθμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί σημαντικότατη παράμετρο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έκθεση χωρίς τα απαραίτητα μέτρα σε ύποπτο κρούσμα καθιστά επιβεβλημένο τον περιορισμό («καραντίνα») του εκτεθειμένου ιατρού ή νοσηλευτή, αλλά και οι υπαρκτές πιθανότητες μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και κόπωσης του προσωπικού, καθιστά πολύ πιθανή την έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της επιδημίας


  • Την εξυπηρέτηση μόνο των σημαντικών και απαραίτητων λειτουργιών του συστήματος υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Στην ίδια λογική της εξοικονόμησης υγειονομικών πόρων, είναι σημαντική η αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας, ώστε να γίνεται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση πόρων σε λιγότερο σημαντικές λειτουργίες του προκειμένου να διοχετευτεί στο μέγιστο η προσπάθεια στις σημαντικές και απαραίτητες λειτουργίες και στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων

Συγκρίνοντας τις γενικές οδηγίες του ΠΟΥ για τη γρίπη των πτηνών με το πλάνο που μόλις περιγράφτηκε, διαπιστώνει κανείς ότι είναι ουσιωδώς ίδια με κάποιες διαφορές που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Κανένα πλάνο δεν πετυχαίνει αν δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει. Προκειμένου, λοιπόν, να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεων οφείλουμε όλοι να εφαρμόζουμε τα μέτρα που ανακοινώνονται, μαζί με τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Αυτό πρέπει να γίνεται με αίσθημα ευθύνης για τους εαυτούς μας, τους δικούς μας ανθρώπους και τους συνανθρώπους μας. Όσο πιστότερα τα εφαρμόσουμε, τόσο λιγότερους κραδασμούς θα υποστεί το σύστημα υγείας για να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες στα πλαίσια της επιδημίας αλλά και γενικότερα.

Πηγή: https://www.bbc.com/news/uk-51768274 Πρόσβαση στις 11/3/2020

Πηγή: https://afludiary.blogspot.com/2019/11/the-who-pandemic-influenza-npi-guidance.html Πρόσβαση στις 11/3/2020

留言


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Αρχείο
Αναζήτηση με ετικέτες
No tags yet.
bottom of page